zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Zagadnienia prawne

Wyrok z dnia 13 lutego 2020 r. (Sygn. akt V ACa 715/19)

dotyczy: uchylenia uchwały Zarządu pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w B., z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wykonania parkingu na nieruchomości, ewentualnie o stwierdzenie nieistnienia uchwały, ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwały, oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.Wyrok z dnia 13.02.2020 Sygn. akt V ACa 715_19.pdf


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2020 r. (Sygn. akt I NSNc 51/19)

dotyczy: rozliczania kosztów ogrzewania.

postanowienie z dnia 28.09.2020 Sygn. akt I NSNc 51_19.pdf