zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Specjalista ds. technicznych

Stanowisko pracy: Specjalista ds technicznych

termin rozpoczęcia pracy: od 17 czerwca 2024 r.


Twój zakres obowiązków

- przygotowywanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowymi budowlanymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez przedmioty zewnętrzne,

- prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej obiektów budowlanych i kotłowni gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości,

- bieżąca kontrola zasobów budowlanych Spółdzielni,

- kontrole co najmniej dwa razy w roku oraz poddawanie odpowiedniej konserwacji pomieszczeń w budynkach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz elementów i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku użytkowanych intensywnie lub narażonych na uszkodzenie,

- przygotowywanie planów remontowych,

- przygotowywanie umów i zleceń dla podmiotów zewnętrznych,

- nadzór i kontrola nad usuwaniem awarii i ich rozliczeń kosztowych,

- nadzór nad rozliczaniem firm, z którymi Spółdzielnia zawarła umowy w zakresie usług, konserwacji i usuwania awarii,

- sporządzenie, weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów,

- przygotowywanie dokumentów do postępowań przetargowych na roboty budowlane i instalacyjne (w tym m.in. SIWZ),

- nadzór nad wykonywaniem przeglądów technicznych nieruchomości,

- organizacja i nadzór nad bieżącymi robotami konserwacyjnymi,

- sporządzenie pism, odpowiedzi, wniosków na posiedzenie Zarządu, analiz, pisemnych stanowisk, itp.,

- udział w postępowaniach przetargowych,

- nadzór nad obsługą techniczną sześciu gazowych kotłowni lokalnych,

- udział w procesie rozliczania mediów,

- prowadzenie KOB ( książek obiektów budowlanych),

- udział w przygotowaniu procedur rozliczania kosztów mediów,

 


Nasze wymagania

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne

- doświadczenie i wiedza z zakresu budownictwa i zarządzania nieruchomościami

- znajomość pakietu Ms Office

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych


 Mile widziane:

- doświadczenie na podobnym stanowisku w Spółdzielni Mieszkaniowej

- wiedza z zakresu prawa budowlanego i procedur administracyjnych

- uprawnienia budowlane

- znajomość kosztorysowania oraz np. programu Norma

 

To oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat)

- bardzo dobrą atmosferę w pracy,

- samodzielność i swobodę w działaniu,

- świadczenie urlopowe

- szansę podnoszenia kwalifikacji i rozwój zawodowy

- szkolenia