zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Wolne stanowiska pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” zatrudni ogrodnika na pełny etat (umowa o pracę lub inna forma do wyboru przez pracownika) od połowy marca 2023.

W zakresie utrzymanie zieleni na osiedlu Spółdzielni:

l. Trawniki o powierzchni ok. 7.200 m2.

2. Krzewy i rabaty kwiatowe na powierzchni ok. 5.500 m2

3. Żywopłoty o długości ok. 600 m.

4. Drzewa ok. 120 sztuk.

5. Chodniki i inne ciągi komunikacyjne ok. 5.000 m2 .


Zakres obowiązków:

1. Trawniki

1) koszenie trawy na wysokość 4-6 cm z podkoszeniem przy elementach architektury, skupinach krzewów i rabat wraz z całkowitym zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy bezpośrednio po jej skoszeniu – 1 raz na 2 tygodnie;

2) zasilanie nawozami 2 razy w sezonie nawozami długo działającymi;

3) odchwaszczanie wg potrzeb (chemiczne i mechaniczne);

4) okopywanie krawężnika podczas koszenia trawy;

5) odnawianie i dosiewanie trawy oraz renowacja wydeptanych miejsc wg potrzeb

6) wykonanie rekultywacji trawnika - usunięcie warstwy starej gleby na głębokość min. 10 cm, wywóz, dowóz i rozplantowanie ziemi urodzajnej, wysianie mieszanki traw, uwałowanie, przykrycie nasion 2 cm warstwą torfu, podlanie. Zrekultywowany teren należy objąć 12-miesięcznym okresem gwarancji i pielęgnacji.

7) zbieranie nieczystości, m. in.: kamieni, gruzu, odpadów komunalnych, papierów, butelek, puszek, gałęzi, liści, odchodów psich .

8) grabienie liści i ich wywóz wg potrzeb nie później niż następnego dnia;

Powierzchnia krzewów, rabat, bylin

2. Pielęgnacja krzewów:

1) wygrabienie liści spod krzewów;

2) cięcie krzewów (formujące, prześwietlające, odmładzające) wg kalendarza cięcia i  zasad sztuki ogrodniczej;

3) przycinanie krzewów w celu zapewnienia właściwej skrajni chodnika, drogi i widoczności.

4) zwalczanie chorób i szkodników wg potrzeb;

5) zasilanie nawozami wg potrzeb;

6) dosadzanie nowych w miejsce krzewów, które wypadły.

7) podlewanie w okresie suszy;

3. Pielęgnacja żywopłotów:

1) cięcie z formowaniem kształtu oraz wywozem odpadów bezpośrednio po wykonaniu cieć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

2) odchwaszczanie, spulchnienie ziemi, usunięcie obcych gatunków wraz

z wywozem wg potrzeb;

3) uzupełnianie wypadów wg potrzeb na koszt Wykonawcy.

4. Pielęgnacja nasadzeń okrywowych:

1) odchwaszczenie, przycięcie (zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej), podlewanie

wg potrzeb.

2) zasilanie nawozami wg potrzeb;

5. Pielęgnacja rabat kwiatowych:

1) spulchnienie gleby;

2) odchwaszczanie wg potrzeb;

3) nawożenie mineralne wg potrzeb;

4) podlewanie wg potrzeb;

5) przycinanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów,

6) pełna ochrona przed chorobami i szkodnikami.

6. Pielęgnacja bylin na rabatach:

1) spulchnienie gleby;

2) odchwaszczanie wg potrzeb (mechaniczne, usunięcie samosiewów krzewów i drzew);

3) odcięcie brzegów od trawnika;

4) zasilanie nawozami wg potrzeb;

5) podlewanie wg potrzeb;

6) uzupełnianie korą wg potrzeb;

 

6. Pielęgnacja drzew:

1) Usuwanie odrostów drzew wg potrzeb,

2) cięcia formujące koron zgodnie ze sztuką ogrodniczą w szczególności form kulistych i kolumnowych,

3) ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb,

4) odchwaszczanie,

5) uzupełnianie brakujących palików z dostosowaniem istniejących wiązań do rozwoju

drzewa.

6) podlewanie drzew - wg potrzeb.

6) Grabienie jesienne liści.

Grabienie jesienne liści z trawników, skupin krzewów, żywopłotów, nasadzeń okrywowych z wywozem na składowisko biomasy winno odbywać się sukcesywnie w miarę

opadania liści z drzew.

7) Utrzymanie chodników, ciągów komunikacyjnych, płaszczyzny nad garażami,

- bieżące usuwanie porostu mchów, traw i chwastów z powierzchni terenu wg potrzeb nie mniej niż raz w miesiącu.