zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Prezes zarządu

Stanowisko pracy: Prezes Zarządu.

termin rozpoczęcia pracy: od 1 kwietnia 2024 r.

Twój zakres obowiązków

·         Kompleksowe zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

·         Dbałość o utrzymanie majątku spółdzielni i majątku jej członków

·         Optymalizacja struktury organizacyjnej

·         Optymalizacja i racjonalizacja finansów spółdzielni


Nasze wymagania

·         Wykształcenia wyższego, technicznego, prawniczego lub ekonomicznego,

·         Stażu pracy minimum 10 lat, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym w spółdzielczości,

·         Umiejętność zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,

·         Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu przebiegu procesów remontowych

·         Uprawnienia budowlane – mile widziane,

·         Znajomości problematyki zarządzania nieruchomościami,

·         Umiejętności kierowania zespołem ludzkim,

·         Czynnej znajomości pakietu Microsoft Office,

·         Oświadczenia o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,

·         Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ,

·         Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu SM „Akademicka”