zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Przetargi - 2020 r.

Ogłoszenie:

W dniu 02.02.2021r., na posiedzeniu Komisji Przetargowej, została wybrana oferta DP PROJECT Grodków na wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w zasobach SM "Akademicka".

W dniu 02.02.2021r., na posiedzeniu Komisji Przetargowej, została wybrana oferta GRODEX s.c. Legnica na montaż 1 szt szybkiego zsynchronizowanego szlabanu z ramieniem owalnym o długości 3 m i czasie otwierania ok 1,5 sekundy, z lampą sygnalizacyjną w kolumnie szlabanu oraz zabezpieczeniem w razie zaniku prądu (akumulator zasilania awaryjnego) wraz z przedstawionymi w zaproszeniu do złożenia oferty wymaganiami i robotami towarzyszącymi, przy budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Jaracza 54 i 66 we Wrocławiu.