zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:


Prezydium RN:

  • Tomasz Cichy - Przewodniczący RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od 8 listopada 2018 r. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  • Piotr Jurasz - Zastępca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji ds. technicznych

Członkowie RN

  • Krzysztof Peć
  • Alicja Dokowska -Radecka
  • Wiesław Starecki
  • Bogusława Wiszniewskadrukuj