zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka"
Prezes Zarządu - Tomasz Cichy oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 8.11.2018 r.

Wiceprezes Zarządu - Adam Papst ( od 16.07.2018 r. )