zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka"
Prezes Zarządu -Lech Kołodziejski (nie umówione spotkania z mieszkańcami w czwartki w godzinach 15:00-17:00)

Wiceprezes Zarządu - Dawid Dudek