zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2013

Wrocław , 5 sierpnia 2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91


1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na remont elewacji w obrębie klatek schodowych przy ulicy :
Zadanie nr 1
- Damrota 26a; 26; 28; 30; 36
- Bacha 12; 13
- Jaracza 60b i 60a
Zadanie nr 2
- Jaracza 62 do 74
- Jaracza 76 do 80b
oraz
- Jaracza 66 i 80a naprawa podciągów w garażach
- Jaracza 72/6 i 74/2 – izolacja balkonów
będących w zasobach S.M. „Akademicka” we Wrocławiu.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / zadanie brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze
S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 20.08.2013 r.
do godz.15°°.

4. Wysokość wadium: Zadanie nr 1 - 7.000,00 zł.; Zadanie nr 2 – 8.000,00 zł
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2013 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wrocław , 5 sierpnia 2013 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. S. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dostawę i montaż ok. 2000 szt. dwuczujnikowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania z odczytem radiowym z demontażem istniejących podzielników wraz z świadczeniem usługi rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i usługami serwisowymi w budynkach będących w zasobach S.M. „Akademicka we Wrocławiu.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / zadanie brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze
S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 20.08.2013 r.
do godz.15°°.

4. Wysokość wadium: - 4.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2013 r. o godz. 11°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.


Wrocław , 5 sierpnia 2013 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. S. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91

1.Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dostawę i wymianę 120 szt. kompletnych
kompaktowych zestawów ciepłomierzy lokalowych DN 15 mm, Qn 0,6 m3/h w budynku E
S.M. „Akademicka we Wrocławiu.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / zadanie brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze
S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 20.08.2013 r.
do godz.15°°.

4. Wysokość wadium: - 3.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2013 r. o godz. 12°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.