zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2012

Wrocław , 24 września 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91


1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dostawę i wymianę wodomierzy ciepłej
i zimnej wody w budynkach mieszkalnych będących pod zarządem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / komplet brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w
biurze S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 10.10.2012 r.
do godz.15°°.

4. Wysokość wadium: 4.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2012 r. o godz. 12°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Ogłoszenie wyników przetargu z dnia 11.10.2012 r..pdf

Wrocław, 9 października 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wymianę instalacji wody ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / komplet brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 22.10.2012 r. do godz.15°°.
4. Wysokość wadium: 3.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2012 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wrocław, 9 października 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91


1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na modernizację instalacji domofonowej w 38 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / komplet brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 22.10.2012 r. do godz.15°°.
4. Wysokość wadium: 2.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2012 r. o godz. 11°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Ogłoszenie wyników przetargu.pdf

Wrocław, 05 grudnia 2012 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu
ul. Jaracza 48
50-305 Wrocław
tel. (71) 328-34-91


1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wymianę 8 szt. stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni
codziennie w godz. 8°° - 16°° po uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w
wysokości 61,50 zł / komplet brutto.
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M. „Akademicka” przy ul. Jaracza 48 we Wrocławiu w terminie do dnia 20.12.2012 r. do godz.15°°.
4. Wysokość wadium: 2.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2012 r. o godz. 10°° w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.


Ogłoszenie wyników przetargu.pdf