zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

INFORMACJA!

Informujemy, że firma GRODEX S.C. wykonywać będzie montaż szlabanu od dnia 07.05.2021 r. na wjeździe pomiędzy adresami: ul. Jaracza 54, a ul. Jaracza 66. Prosimy o niepozostawianie pojazdów na podwórzu osiedla przy ul. S. Jaracza "Plac Mozarta". SKMBT_C36021050607190.pdf

06.05.2021

Wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

MIESZKAŃCY!
W związku z próbą przeprowadzenia przez Biuro Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia zmiany przeznaczenia terenu ogródków działkowych znajdujących się obok naszych zasobów mieszkaniowych na teren zabudowany, członkini naszej Spółdzielni podjęła oddolną inicjatywę zaproszenia mieszkańców naszej Spółdzielni do wzięcia udziału w grupowym sprzeciwie powyższemu pomysłowi.
W załączeniu wzór pisma przygotowany przez inicjatorkę.
Można go samodzielnie wypełnić i wysłać na adres: brw@um.wroc.pl albo dostarczyć pocztą lub osobiście: Biuro Rozwoju Miasta, ul. Świdnicka 53, sekretariat IV piętro, pokój 404 do 31 marca 2021r. (ważny termin).
Ponadto w biurze Spółdzielni znajduje się lista osób popierających powyższy protest, która zostanie załączona do powyższego pisma i dostarczona 31.03.2021r. do Biura Rozwoju Miasta przez inicjatorkę akcji.
Zapraszamy do wpisywania się na listę od 26.03.2021r. do 30.03.2021r. w godzinach od 07:00 do 15:00.
Nadmieniamy, że odrębne pismo w tej sprawie zostanie wystosowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Akademicką” na powyższy adres.
wniosek_do_zmiany_studium_2021_ 3a.pdf

25.03.2021

Informacja!

Do wynajmu jest lokal usługowy o powierzchni 64,74 m2, mieszczący się przy ulicy Jana Sebastiana Bacha 2 we Wrocławiu. Lokal będzie dostępny od 01.07.2021 r. Prosimy zainteresowanych o składanie ofert.

24.03.2021