zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Ograniczenia, nakazy i zakazy

Szanowni Państwo
Zgodnie z ostatnimi zmianami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r.:
§ 28
9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) imprez, spotkań i zebrań do:
a) 10 osób - w przypadku obszaru czerwonego,
b) 20 osób - w przypadku obszaru żółtego - z wyłączeniem ich obsługi; Ww. przepis zabrania wszelkich zgromadzeń przekraczających ww. liczbę uczestników, w tym posiedzeń rad nadzorczych.

20.10.2020