zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Projekt nowego Statutu Spółdzielni

Rada Nadzorcza SM „Akademicka” w dniu 31 maja 2019 roku podjęła uchwałę nr 14/X/2019 w sprawie opracowania nowej wersji statutu Spółdzielni. Projekt Statutu został umieszczony na stronie internetowej www.smakademicka.pl w zakładce „Projekt nowego statutu spółdzielni, uwagi i komentarze członków SM”. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z projektem statutu i pisemne zgłaszanie swoich propozycji i uwag bezpośrednio do biura spółdzielni lub mailowo ( biuro@smakademicka.pl ) do dnia 19 lipca 2019 r. Po konsultacjach oraz po naniesieniu Państwa uwag, statut zostanie przygotowany do przyjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

06.06.2019

[ inne aktualności ]