zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Spółdzielnia zatrudni specjalistę ds. technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” we Wrocławiu zatrudni specjalistę ds. technicznych.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:
• wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa,
• umiejętność sporządzania planu remontów (rzeczowych, kosztowych w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych),
• umiejętność dokonywania przeglądów budowlanych,
• umiejętność sporządzania SIWZ,
• umiejętność dokonywania odbioru prac remontowych,
• uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem.
Do zakresu obowiązków należeć będzie nadzór nad lokalnymi kotłowniami gazowymi, nadzór nad pracami naprawczymi w budynkach mieszkalnych itp.

Oferty wraz z listem motywacyjnym i CV należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Spółdzielni we Wrocławiu ul. Jaracza 48, w terminie do 26 lipca 2019 r. wszelkich dodatkowych informacji udziela Zarząd Spółdzielni pod nr tel. 71 328 34 91.

02.07.2019

[ inne aktualności ]