zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Wymiana wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka” informuje o planowanej wymianie wodomierzy w okresie od IV kwartału 2023 do I kwartału 2024. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań zgodnie z harmonogramem. Harmonogram zostanie opublikowany w najbliższym czasie na stronie www Spółdzielni i na tablicach ogłoszeń. Na tydzień przed planowaną wymianą wodomierzy w danej klatce pojawi się ogłoszenie informujące o dokładnym terminie wymiany.

Szacowany koszt wymiany jednej sztuki wodomierza to około 150,00 zł brutto, dokładny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na wyminę. Zgodnie z Regulaminem użytkowania lokali samodzielnych oraz zasad ustalania granic pomiędzy lokalami samodzielnymi, a częściami wspólnymi nieruchomości, kosztem wymiany wodomierzy, którym kończy się legalizacja, zostanie obciążony Właściciel lokalu. Koszt wymiany wodomierzy zostanie doliczony do opłat eksploatacyjnych za mieszkanie.

Prosimy o zgłaszanie niesprawnych zaworów odcinających (przed wodomierzami) pracownikom wymieniającym wodomierze. Niesprawne zawory również zostaną wymienione.

Przypominamy iż zgodnie z w/w Regulaminem Właściciel mieszkania ma obowiązek udostępnienia mieszkania do wymiany wodomierzy, zapewnienie dostępu do pionu instalacyjnego i umożliwienie wymianę wodomierzy, względnie naprawę instalacji.

13.10.2023

[ inne aktualności ]