zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Zalegające rowery

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z regulaminem porządkowym wzywa się mieszkańców do niezwłocznego usunięcia rowerów z korytarzy, klatek schodowych do dnia 31.05.2024.

Po tym terminie przedmioty zostaną uznane za rzecz porzuconą i Spółdzielnia usunie je bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.

28.05.2024

[ inne aktualności ]