zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komunikaty

Pokaż aktualności z roku:

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" zawarła umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. z firmą FEHU Global Audyt Sp. z o.o.  w Katowicach.
Badanie rozpocznie się dnia 28.12.2020 r. i zostanie ukończone do dnia 15.04.2021 r.

07.01.2021